۹۹+
دانشجو

۷
هیئت علمی

۹۹+
دانش‌آموخته

۹۹+
آزمایشگاه

گروه نفت

گروه نفت در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (گرایش مخازن هیدروکربوری) در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز فعال می باشد. این گروه در حوزه های بالادست صنعت نفت و گاز مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد.

فعالیتهای پژوهشی گروه نفت در حوزه های مهندسی مخازن، بهره برداری، حفاری و انرژی های نو می باشد و این گروه تا کنون در پروژه های صنعتی متعددی مشارکت داشته است. وجود امکانات آزمایشگاهی و شبیه سازی در انستیتو مهندسی نفت و همچنین آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت، ارائه خدمات آزمایشگاهی و مطالعاتی مختلف در حوزه های مختلف بالادستی نفت نظیر ازدیاد برداشت، اسید کاری، شبیه سازی نفت، سیمان کاری و … را امکان پذیر کرده است.

این گروه با بهره گیری از امکانات مختلف و همچنین دارا بودن هیات علمی متخصص و فارغ التحصیل دانشگاه های برتر دنیا و کشور، مصمم است که حرک پرشتاب خود در حوره های آموزشی و پژوهشی خود را ادامه دهد و به قطب برتر کشور در حوزه بالادست نفت و گاز تبدیل شود. 

 

مدیر گروه نفت

 

محورهای پژوهشی گروه نفت

محورهای پژوهشی

  • فرایندهای ازدياد برداشت نفت
  • مطالعه فرايندهاي بهبود برداشت چاه محور
  • مطالعه پديده‌هاي سطحي و پيش‌بيني خواص
  • مهندسی مخازن محاسباتی
  • فیزیک پروسه‌های مهندسی مخازن
  • شبیه‌سازی حرکت سیالات در مقیاس‌های مولکولی
  • سیمان کاری و پایداری چاه
انستیو ازدیاد برداشت نفت

اعضای اصلی گروه نفت

فیلتر
تنظیم مجدد

دکتر فروغ عاملی،استادیار 

فرایندهای ازدياد برداشت نفت
مطالعه فرايندهاي بهبود برداشت چاه محور
مطالعه پديده‌هاي سطحي و پيش‌بيني خواص

آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی

keyboard_arrow_up